Depression kan bero på inflammation i hjärnan

Depressioner och självmordsbeteende kan bero på inflammation i hjärnan.

En grupp forskare vid Lunds universitet har analyserat prover med ryggmärgsvätska som under de senaste 20-25 åren har tagits på personer som har försökt att ta sitt liv. Proverna innehåller förhöjda nivåer av cytokinen interleukin-6, il-6, en signalsubstans som ökar vid inflammation. Speciellt höga är nivåerna hos dem som har gjort våldsamma självmordsförsök och hos personer med egentlig depression.

I nuläget kan forskarna inte säga vad som är orsak och verkan. Det går inte att utesluta att det är depressionen eller självmordsbeteendet i sig som ger högre nivåer av il-6.

– Men vår teori är att det är inflammationen som leder till beteendet. Det som talar för det är bland annat försök på råttor. De blir deprimerade om man injicerar cytokiner i dem. Vi vet också att patienter som behandlas med immunmodulerande mediciner oftare blir deprimerade jämfört med andra människor, säger at-läkaren och doktoranden Daniel Lindqvist.

I pilotstudier i Tyskland har deprimerade patienter framgångsrikt behandlats med antiinflammatoriska läkemedel i kombination med traditionella antidepressiva mediciner. Liknande försök planeras nu i Lund.

Biological Psychiatry online 2009-03-06.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida