Doskaoset. Nu startar myndigheten IVO tillsyn av leverantörerna

Efter alla larmrapporter från sjuksköterskor och äldreboenden har nu Inspektionen för vård och omsorg beslutat att genomföra tillsyn av leveranserna av dosmediciner.

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och sjuksköterskor i Västra Götalands kommuner har sedan sommaren slagit larm om att fel i leveranser av dosmediciner hotar patientsäkerheten. Nu genomför Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tillsyn hos de privata leverantörerna Apotekstjänst AB och Svensk Dos AB. Tillsynen omfattar också upphandlare av tjänsten: Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Halland.

”Det här är en markering”

Läkemedelsverket, som är den myndighet som har gett företagen tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek, har tillsammans med IVO tidigare genomfört inspektioner av dosleverantörerna.

– Det är iakttagelserna från inspektionerna och rapporter från vården som har fått oss att ta beslutet om tillsyn. Att öppna ett tillsynsärende är en markering från vår sida. Vi ser allvarligt på det här, säger Britt Olsson, inspektör vid IVO.

Fokus på upphandlarna

Det tillsynsärende som IVO nu öppnar har fokus på landsting och regioner i egenskap av vårdgivare. Myndigheten vill veta att dosexpedieringen är patientsäker och kommer att granska regionernas egenkontroll och avvikelsehantering, samt vad de har gjort efter alla rapporter om avvikelser.

IVO:s tillsyn omfattar också de sju landsting som från och med i dag börjar använda Apotekstjänst AB som leverantör av dosmediciner. Det gäller landstingen i Sörmland, Örebro, Dalarna, Värmland, Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Efter årsskiftet ska myndigheten ta beslut i ärendet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida