Dosmiss kan ha orsakat förlamning

En patient misstänks ha drabbats av en stroke på grund av att Apotekstjänst inte har levererat ett läkemedel i tid.

Inspektionen för vård och omsorg har fått ta emot ännu en lex Maria-anmälan som gäller fel vid leverens av dosmedicin. Det är hemvårdsförvaltningen i Halmstad som har anmält en händelse som har medfört allvarlig vårdskada.

Påminnelsefunktionen för när ordinationen av dosrecept har löpt ut fungerar inte sedan Apotekstjänst tog över efter det statliga Apoteket AB. I det anmälda fallet har det inneburit att patienten inte har fått sitt blodtryckssänkande läkemedel.

Ambulans tillkallades

Patienten tryckte på sitt larm på grund av andningssvårigheter och när kommunsjuksköterskan kom ringde hon efter ambulans. Någon vecka senare blev patienten förvirrad och drabbades av en stroke. ”Felmedicinering kan inte uteslutas”, skriver anmälaren.

Stroken har lett till halvsidig förlamning och viss afasi, PEG och behov av sondmatning.

Efter händelsen går kommunens sjuksköterskor igenom alla patienters dosrecept manuellt. De har också uppmanats att försöka få Apotekstjänst AB uppmärksamt på hur viktigt det är att påminnelsefunktionen fungerar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida