Effekten av sömntabletter beror delvis på placebo

Effekten av sömntabletter beror delvis på placebo
De som fick insomningstabletter somnade fortare, men det gjorde även de som fick placebo. Skillnaden var i snitt 22 minuter. Arkivbild: Colourbox

En del av orsaken till att sömntabletter fungerar beror på placebo-effekten. Det visar en genomgång av de studier som gjorts på så kallade z-tabletter där bland annat Stilnoct och Imovane ingår.

7 januari 2013

Amerikanska forskare har gått igenom de kliniska prövningar som gjorts av sömntabletter som inte innehåller bensodiazepiner, så kallade z-droger som innehåller eszopiclone, zaleplon, och zolpidem. Kända varumärken är bland annat Stilnoct och Imovane.

Det visade sig att halva effekten av tabletterna kunde tillskrivas placeboeffekten. De som fick insomningstabletter somnade visserligen fortare, men det gjorde även de som fick placebo. Den genomsnittliga skillnaden mellan de två grupperna var 22 minuter.

Enligt forskarna bakom studien så är det en liten skillnad. Deras slutsats är att psykologiska metoder mot insomningsproblem, som avspänning och stresshantering, kan vara lika effektivt som tabletter på kort sikt och till och med bättre på lång sikt med tanke på biverkningarna.

Försäljningen av z-tabletter har ökat markant och står numera för en stor del av de sömntabletter som skrivs ut. I andra studier har man visat att de har biverkningar som minneförlust, trötthet och försämrad balans och kan orsaka fallolyckor och frakturer framför allt bland äldre som använder dem.

Studien har nyligen publicerats i BMJ, British Medical Journal.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida