Effektivare antibiotika kan bli resultat av upptäckt som gav Nobels kemipris

Nobelpriset i kemi gick i går till tre forskare som genom sina upptäckter har gjort det möjligt att utveckla antibiotika som lätt går att ändra vid resistens.

 

Kemipriset 2010 tilldelades Richard F Heck från USA samt Ei-ichi Negishi och Akira Suzuki från Japan.

Den teknik de har utvecklat kallas palladiumkatalyserade korskopplingar i organisk syntes. Det är en metod som har gjort det betydligt lättare för kemister att foga samman kolatomer och bygga avancerade molekyler som liknar naturens egna byggstenar.

Tekniken gör det till exempel möjligt att snabbt ändra ett läkemedels egenskaper genom att flytta om kolatomerna, vilket kan få stor betydelse i kampen mot resistenta bakterier. När ett antibiotikum blir resistent mot en bakterie kan man lätt ändra antibiotikans egenskaper så att det återigen blir effektivt mot de bakterier som det är avsett för.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida