Enkla insatser förhindrar äldres återinskrivning på sjukhus

Enkla insatser förhindrar äldres återinskrivning på sjukhus
När hundra patienters läkemedelslistor kontrollerades visade det sig att 65 inte stämde med förskrivningen. Arkivbild: Colourbox

Ett enkelt minnestest, en läkemedelsgenomgång och ett telefonsamtal halverar risken för återinläggning efter äldres utskrivning.

Det är dessutom kostnadseffektivt, visar en studie från Lunds universitet.

I studien ingick 200 äldre multisjuka patienter som vårdades på internmedicinska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö mellan 2009 och 2010. Hälften av dem fick extrainsatser.

En noggrann läkemedelsgenomgång gjordes i den gruppen. Den visade att för hälften av patienterna stämde inte läkemedelslistan med det primärvården hade förskrivit.

I gruppen som fick extrainsatser gjordes också ett enkelt minnestest som fångade upp patienter med minnesproblem och både primärvården och kommunen underrättades för att kunna förbereda den fortsatta vården efter utskrivning.

Få patienter ringde

Patienterna i den gruppen fick dessutom en broschyr med namn och telefonnummer till en kontaktssjuksköterska som de uppmanades att ringa om det uppstod problem.

Kontaktsjuksköterskan ringde även själv upp efter en vecka. Om det behövdes kunde hon då kontakta hemtjänst eller primärvård för patientens räkning.

På så sätt kunde 40 patienters problem lösas utan att de behövde söka sjukhusvård. Bara fyra av patienterna ringde själva upp.

De två grupperna jämfördes med varandra. Ett år efter studien hade gruppen som fått extra insatser 492 vårddygn, mot 1 228 i gruppen utan extraåtgärder.

Fyra sparade miljoner

– Kostnaden för de extra vårddygnen i gruppen utan extrainsatser motsvarar cirka fyra miljoner kronor vilket innebär att åtgärderna som vidtogs för den andra gruppen är kostnadseffektiva, säger Gustav Torisson,  en av forskarna bakom studien som gjordes vid enheten för minnesforskning på Lunds universitet och minneskliniken på Skånes universitetssjukhus.

Studien Multidisciplinary intervention reducing readmissions in medical inpatients: a prospective, non-randomized study är publicerad i Clinical Interventions in aging 2013.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida