Experter i dråpmålet kritiserar provtagningen

De höga halter av tiopental som uppmätts i flickans blod är orimliga. Det menade medicinska experter som förhördes när rättegången mot den dråpåtalade läkaren fortsatte i dag.

Åtalet mot läkaren bygger på att åklagaren menar att det bara finns en förklaring till att den för tidigt födda flickan hade extremt höga halter av narkosläkemedlet tiopental i blodet när hon obducerades. Nämligen att den nu åtalade läkaren har gett flickan det strax innan hon dog med avsikt att förkorta hennes liv.

Men experter som vittnade i rättegången i dag pekade på andra möjliga förklaringar till de ovanligt höga halterna tiopental i det prov som togs vid obduktionen.

  • Provet togs på fel sätt. Det kan ha förorenats med fettceller där tiopental, som är extremt fettlösligt, har ansamlats.
  • Flickans allvarliga hjärnskador kan ha påverkat hur hon tog upp tiopental.
  • De uppmätta värdena är för höga för att vara rimliga. Om hon skulle ha injicerats med tiopental strax innan hon dog hade det behövts mellan 10 och 90 ampuller.

Provsvaren från Rättsmedicinalverket blev alltså starkt ifrågasatta vid dagens rättegång. Den rättsläkare som genomförde obduktionen ska höras först senare i veckan.

Förklaringen till att flickan överhuvudtaget hade tiopental i blodet skulle enligt en av experterna  kunna vara att hon fått läkemedlet tidigare under vårdtiden på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Som Vårdfokus tidigare skrivit vittnade en sjuksköterska i fredags om att flickan fick tiopental två gånger vid ett ingrepp en vecka innan hon avled, men att det aldrig fördes in i journalen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida