Farliga biverkningar och dödsfall rapporterade vid akupunktur

Enligt en ny översiktsstudie finns det mycket liten vetenskaplig evidens för att akupunktur mot smärta verkligen hjälper. Däremot förekommer det allvarliga biverkningar. Vanligast är infektioner och punkterad lunga, ibland med dödlig utgång.

I studien, som publiceras i tidskriften Pain, ingår 57 systematiska genomgångar av vetenskapliga artiklar från hela världen som mätt effekten och biverkningarna av akupunktur som ges i syfte att lindra smärta. Samtliga artiklar är publicerade under de senaste tio åren.

Genomgående sägs resultaten vara motsägelsefulla. Bara vid smärtor i nacken har akupunktur bevisad effekt i fler än en av de 57 systematiska genomgångarna.

I studierna redovisas också 95 fall av allvarliga biverkningar med akupunktur. I fem av fallen avled patienten. Fyra av patienterna dog på grund av pneumothorax efter att lungan hade punkterats av av en akupunkturnål.

Vanligaste biverkan är annars bakterie- och virusinfektioner.

De flesta missödena sker i Asien, men även i många länder i väst, inklusive Europa och Sverige, förekommer det att akupunktur leder till skador på patienten.

Enda sättet att minimera skaderisken är att se till så att alla akupunktörer får den höga kompetens som krävs för att ge akupunktur på ett seriöst sätt, konstaterar författarna. Den vanligaste orsaken till att det går snett är nämligen att akupunktören inte följer de regler som gäller vid akupunkturbehandling.

Översiksstudien är gjord av en brittisk och två sydkoreanska forskare i komplementärmedicin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida