Färre dödsfall med statin före kärlkirurgi

2 oktober 2009

Hjärtkomplikationer efter kärlkirurgi är relativt vanligt. En holländsk studie av närmare 500 kärlkirurgipatienter visar att det kan vara en god idé att ge en statin i förebyggande syfte. Patienterna lottades till att antingen få 80 mg fluvastatin per dygn eller placebo med början drygt en månad före ingreppet.

Statinbehandlingen halverade antalet patienter som drabbades av postoperativ kärlkramp från 2 av 10 till 1 av 10. På samma sätt halverades antalet hjärt-kärlrelaterade dödsfall från 2 av 20 till 1 av 20. Mängden biverkningar ökade inte.?

Källa: NEJM 2009;361:980-989.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida