Färre rapporterar biverkningar

I fjol kom det in närmare 500 färre biverkningsrapporter från sjuksköterskor till Läkemedelsverket jämfört med året innan.

Detta trots att det under 2007 blev möjligt även för sjuksköterskor utan förskrivningsrätt att rapportera läkemedelsbiverkningar.
 – Att alla sjukskötersk­or i dag kan rapportera biverkningar har inte nått ut än. De flesta har aldrig hört talas om det, säger Kerstin J Blomgren, lektor i medicinsk vetenskap vid Mälardalens högskola.
Hon är initiativtagare till en ny webbaserad utbildning om läkemedelsbiverkningar, speciellt anpassad för sjuksköterskor, som startar till hösten. Kursen ger 4,5 högskolepoäng. Sista ansökningsdagen är den 15 april.
En förklaring till varför det kom in färre rapporter i fjol jämfört med året innan kan vara att Läkemedelsverket för ett par år sedan bedrev en kampanj i syfte att öka rapporteringen av antalet vaccinationsbiverkningar, vilket drev upp just sjuksköterskornas rapporteringsbenägenhet under 2006.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida