”Fass-böckerna farliga att använda”

”Fass-böckerna farliga att använda”
Använd Fass på nätet. Pappersversionen blir allt för snabbt inaktuell, enligt läkemedelsföretagens branschoganisaton Lif.

Använd inte pappersversionen av Fass-boken. Den är gammal redan när den kommer ut och kan innehålla information som är farlig för patienterna.

Den varningen går läkemedelsföretagens branschorganisation Lif ut med i en annonskampanj i Läkartidningen och Dagens Medicin.

För två år sedan skickades den sista fritt distribuerade Fass-boken ut till landets läkare. Sedan dess har mer än 1 700 ändringar gjorts vad gäller varningar och försiktighet. 850 ändringar har gjorts av doseringar, 380 ändringar om graviditet och amning. Och så vidare.

Lifs uppmaning är därför att slänga alla gamla Fass-böcker och endast använda den senaste versionen som generell lärobok, inte som hjälpmedel vid receptförskrivning.

Förskrivare hänvisas istället till den webbaserade Fass-boken på www.fass.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida