Fel i journalsystem kunde ha orsakat dödsfall

Ett fel i ett dataprogram gjorde att journaluppgifter från en asylsökande i Norrbotten  försvann när de skulle föras samman med ny information. Efter utredning hittades ytterligare tolv liknande fall. Felet är så allvarligt att någon av de drabbade hade kunnat dö eller fått sin hälsa allvarligt försämrad.

Det uppger Norrbottens läns landsting i en anmälan om det inträffade som skickats till produktleverantören, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Det handlar om en kvinna vars tidigare graviditet och förlossning hade registrerats i datorprogrammet Partus på ett så kallat reservnummer, ett tillfälligt personnummer som tilldelas asylsökande i avvaktan på eventuellt uppehållstillstånd, eftersom hon då var asylsökande. Sedan kvinnan hade fått sitt riktiga personnummer skulle uppgifterna under de olika numren slås samman. Vid sammanslagningen försvann all information om kvinnans tidigare graviditet och förlossning ur journalen.

När landstinget utredde vad som hade hänt visade det sig att tolv asylsökande till hade drabbats av liknande bortfall av journalinformation i samband med att deras olika personnummer slogs samman.

Enligt landstinget är den troliga orsaken till missödet att det är något fel på själva datorprogrammet och att det dessutom står fel i bruksanvisningen.

Programmet används fortfarande men den felaktiga funktionen är avstängd enligt leverantörens anvisningar.

Till dess att företaget har rättat till felet görs alla sammanslagningar av personnummer manuellt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida