Friad i länsrätten

Länsrätten ger Ansvarsnämnden bakläxa och friar en sjuksköterska som tilldelades en disciplinpåföljd för bristande kontroller under läkemedelsadministration.

En patient kom till akutmottagningen med vad som bedömdes vara hjärtsvikt. Provtagning tydde på hjärtinfarkt och mannen lades in på sjukhuset. Han led också av astma och ordinerades urindrivande medel intravenöst, Fragmin, Isoptin 80 mg 2 ggr 3, antibiotika, sedvanlig astmamedicinering och Seloken intravenöst tre gånger med tio minuters mellanrum.

Den första Selokeninjektionen gavs klockan halv två och efter den andra injektionen sjönk patientens blodtryck till 100/60. Man avstod därför från att ge den tredje injektionen. Halv tre var blodtrycket 85/60.

Mannen åt dåligt vid middagen och halv elva på kvällen kräktes han. Klockan två hade han en puls på 60 och ett palpatoriskt tryck på 60-70. Nattsjuksköterskan kallade på läkare som bedömde alla åtgärder som utsiktslösa och mannen avled strax efter klockan tre.

Mannens dotter anmälde läkaren och berörd personal till Ansvarsnämnden, som gav läkaren och en sjuksköterska var sin erinran. Nämnden skrev att Fass avråder från intravenös administrering av betablockerare i kombination med höga doser Isoptin på grund av risk för livshotande blodtrycksfall. Läkaren borde åtminstone ha sett till att puls och blodtryck kontrollerades och att läkare kontaktades om det sjönk.

Sjuksköterskan fick sin erinran för att hon hade ansvar för att kontrollera puls och blodtryck under tiden som läkemedlen administrerades och för att hon inte kontaktade läkare då hon uppmätte mannens blodtryck till 85/60 när hon började sitt arbetspass.

Sjuksköterskan överklagade beslutet till länsrätten och skrev bland annat att då injektionerna gavs var det en halvtimme kvar tills hennes arbetspass började. Länsrätten inhämtade yttrande från Socialstyrelsen som skrev att sjuksköterskan inte kunde vara ansvarig för kontroller under läkemedelsinjektioner innan hon började sitt arbetspass. Blodtrycksfallet vid ett enda tillfälle var heller inte sådant att läkare automatiskt borde ha tillkallats, mannen var dessutom uppe och gick senare på kvällen.

Sjuksköterskan kan heller inte lastas för brister i läkarens ordinationer, konstaterade Socialstyrelsen. Länsrätten håller med och friar sjuksköterskan

 (LR 2567-06 Rotel 224).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida