Risk- och missbruk

De lyckades hjälpa patienter med läkemedelsberoende

De lyckades hjälpa patienter med läkemedelsberoende
När patienter som blivit beroende av smärtstillande opiodpreparat fick hjälp med nedtrappningen förbättrades arbetsmiljön för vårdpersonalen. Arkivbild: Mostphotos.

Ett stort problem på många vårdcentraler är att ta hand om patienter som blivit beroende av smärtstillande opioider. När personalen på Eda vårdcentral i Värmland gemensamt började hjälpa dessa patienter förändrades även arbetsklimatet.

21 augusti 2017

– Patienter som är beroende tar mycket av både läkarnas, sjuksköterskornas och undersköterskornas tid. När vi lyckades få ner förskrivningen av opioider blev det lugnare för alla, säger distriktssköterskan Kristina Olsson som arbetat på Eda vårdcentral i Charlottenberg i många år.

Tidigt i våras tilldelades vårdcentralen utmärkelsen Årets allmänmedicinska inspiratör i Värmland. Det som prisades var hur personalen tillsammans hade skapat ett strukturerat och genomarbetat arbetssätt för att öka kvaliteten vid förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel.

Högst förskrivning i landet

Enligt Läkartidningen utmärkte sig Eda vårdcentral tidigare för att ha en väldigt hög förskrivning av opioider. Räknat per invånare var förskrivningen den högsta i landet. Tack vare ett nytt arbetssätt med ett strukturerat nedtrappningsprogram för dem med högst konsumtion av smärtstillande morfinpreparat har förskrivningen minskat med 78 procent per 1 000 invånare under en period på 18 månader.

I projektet kallades 94 patienter med diagnosen långvarig smärta och hög opioidkonsumtion. De fick ett nedtrappningssamtal med läkare och sjuksköterska. Förbrukningen minskade i flertalet fall med tio procent per vecka. Efter sex veckor och ett nytt läkarbesök var de flesta fria från sitt beroende.

Varje vecka ringde en sjuksköterska till patienterna för att höra hur det gick för dem. Patienterna erbjöds också hjälp från exempelvis en fysioterapeut och kurator.

Flitiga besökare

Enligt Kristina Olsson har arbetsmiljön förbättrats för alla på vårdcentralen. För Vårdfokus berättar hon att dessa patienter ofta mår dåligt på grund av biverkningar och är vårdkrävande. De är flitiga besökare på vårdcentralen och blir lätt irriterade om de inte omgående får svar på sina receptförfrågningar.

Kristina Olsson är distriktssköterska på Eda vårdcentral. Foto: Janne Jansson

Den stora majoriteten av de 94 patienterna accepterade nedtrappningsprogrammet. Elva stycken valde dock att lista om sig till en annan vårdcentral. Men många var enligt Kristina Olsson tacksamma över att ha fått hjälp att ta sig ur sitt beroende.

Flera orsaker till bättre arbetsmiljö

Hon är dock noga med att påpeka att arbetet med opioidberoende patienter inte ensamt kan förklara den påtagliga förbättring av arbetsmiljön som skett på senare år.

När Vårdfokus för tre och ett halvt år sedan skrev om Eda vårdcentral var det för att arbetsglädjen var i botten. Den ständiga underbemanningen på läkarsidan slet hårt på sjuksköterskorna som fick ta ett allt större ansvar. Det slutade med att sjuksköterskorna anmälde arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket.

Därefter skedde en stor organisationsförändring där vårdpersonalen, som tidigare hade varit utspridda på tre olika vårdcentraler, fick en gemensam arbetsplats i Charlottenberg.

Jourstödet från läkarna förbättrades och det betungande arbetet med rådgivning per telefon koncentrerades till förmiddagarna. Det ledde till en jämnare arbetsbelastning. Sjuksköterskorna fick mer tid över till de fysiska mötena med patienterna och sina egna specialistmottagningar.

Kristina Olsson var en av dem som sa upp sig på grund av det tungrodda arbetet. Men i maj i fjol kom hon tillbaka till Eda vårdcentral i Charlottenberg.

– Jag kände att det var så positiva vindar på vårdcentralen att det inte fanns någon anledning för mig att jobba någon annanstans.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida