Glukosamin utan effekt vid höftledsartros

En holländsk forskargrupp presenterar nu ytterligare bevis för att effekten av glukosamin vid artros är högst måttlig. De har studerat 222 patienter med höftledsartros som lottades till att antingen få 1,5 gram glukosamin per dag eller placebo. Efter två års behandling kunde forskarna inte finna någon skillnad i vare sig upplevd smärta, funktion eller minskning av ledspalten mellan dem som hade fått glukosamin jämfört med dem som fått placebo.

Annals of Internal Medicine 2008;148:268-277.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida