Handbok ska råda astmatiska mödrar

För att undvika att kvinnor med astma och allergi ska få motstridiga råd om läkemedel då de är gravida och ammar har Astma- och allergiförbundets forskningsfond tagit fram en handbok med de senaste kunskaperna inom området. Den kan laddas ned på www.astmaoallergiforbundet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida