Hjärtsjuka diabetiker ska inte ha Avandia

29 februari 2008

Patienter med kärlkramp, hjärtinfarkt och kärlförträngning i benen ska inte använda diabetesmedlet rosiglitazon (finns i Avandia, Avandamet och Avaglim). Det europeiska läkemedelsverket Emea har gjort en ny säkerhetsbedömning av rosiglitazon och kommit fram till att läkemedlet kan orsaka sjukdom i hjärtats kranskärl. Varningar och kontraindikationer kommer att införas i produkttexterna.
Källa: Läkemedelsverket och Emea

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida