Läkemedel

Boende kring kärnkraftverk får nya jodtabletter

Boende kring kärnkraftverk får nya jodtabletter
Ringhals kärnkraftverk Foto: Annika Örnborg

I sommar och höst delas jod ut till invånare som bor kring Sveriges tre kärnkraftverk.

Vid en kärnkraftsolycka finns risken att radioaktiv jod sprids i luften. Den sugs upp av sköldkörteln och kan leda till cancer. Det kan man skydda sig ifrån genom att mätta sköldkörteln med vanlig jod innan man andas in den skadliga, radioaktiva joden.

Barn och unga är känsligare för radioaktiv jod. Personer över 40 behöver inte ta några jodtabletter eftersom de inte löper någon känd förhöjd risk. 

Sker vart femte år

Vart femte år delas nya jodtabletter ut till hushåll som ligger 12 till 15 kilometer från kärnkraftverken. Tabletterna får inte vara äldre än så. Senaste gången var 2011, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som tillsammans med respektive län har gått ut med information.

Gamla tabletter kan lämnas in på apotek.  

Sveriges tre kärnkraftverk finns i Forsmark i Upplands län, Oskarshamn i Kalmar och Ringhals i Hallands län.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida