Infektioner

Infektioner

Pandemi. Myterna, fakta, hotenBjörn OlsenNorstedts 2010www.norstedts.seISBN 978-91-1-303171-2??

1 december 2010

Förra höstens uppmärksamhet kring svininfluensan A (H1N1) blev ytterligare en obehaglig påminnelse om att en riktigt farlig pandemi förr eller senare kommer att drabba oss. Men hur uppstår pandemier, och hur överförs influensavirusen mellan djur och människa? Och hur kan vi skydda oss??

Björn Olsen, professor och överläkare i infektionssjukdomar, målar inte upp några muntra framtidsvisioner. Befolkningsexplosionen påverkar inte bara miljön och klimatet utan underlättar också spridningen av smittsamma sjukdomar. I världens ”monsterstäder” där allt fler människor och tamdjur lever tätt inpå varandra finns perfekta förutsättningar för nya pandemier.??

Bokens andra del tar upp antibiotikaresistensen, kanske ett ännu större hot mot vår överlevnad som art. Utan verksam antibiotika flyttas vi direkt hundra år tillbaka i tiden; en sticka i fingret kan i värsta fall leda till döden.?

Trots det allvarliga ämnet gör Björn Olsens tonfall läsningen inte bara uthärdlig utan faktiskt spännande; han må vara pessimist men ingen undergångsprofet. Han ställer sitt hopp till utbildning av flickor; hög utbildningsnivå hos kvinnor vet man leder till minskad nativitet som, enligt Olsen, är förutsättningen för vår över-levnad.  SA

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida