Influensa

Influensa B dominerar i tilltagande epidemi

Influensa B dominerar i tilltagande epidemi
AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, berättar att flera influensasjuka patienter har fått intensivvård. Foto: Lena Katarina Johansson

Akademiska sjukhuset i Uppsala har beslutat att gå upp i epidemiläge på grund av mängden influensasjuka patienter. Antalet fall i landet väntas nu öka stadigt fram till kulmen i februari. Influensa B är dominerande i år.

Gränsen för epidemiläge är minst fem inneliggande patienter med konstaterad influensa. Under onsdagen vårdades åtta patienter med influensa på Akademiska.

– Epidemiläge innebär framför allt interna förändringar beträffande var patienter med influensa bäst ska vårdas. Det kan även behöva göras begränsningar av den planerade sjukvården, säger Fredrik Sund, verksamhetschef för infektionskliniken.

Sjukhusets epidemigrupp kommer att ha avstämningsmöten veckovis då man analyserar och följer utvecklingen. Förutom ett ökat inflöde av patienter med influensa upplever Akademiska ett stort söktryck på akutmottagningarna. Det medför ytterligare påfrestningar som kan leda till längre väntetider än vanligt.

Få unga har skydd

Årets influensasäsong startade i vecka 49, då antalet laboratorieverifierade fall passerade gränsen för epidemistart. Det är en normal tidpunkt, men det är senare än förra årets influensaperiod som startade ovanligt tidigt – redan i vecka 46.

Under vecka 52 rapporterades 512 fall, varav 402 influensa B. Influensaaktiviteten ökar i hela landet, men mest i Norrland, följt av Svealand.

– Vi förväntar oss en topp i februari men det kan komma tidigare i de norra delarna av landet, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Hittills dominerar influensa B, vilket brukar ge många sjukdomsfall men jämförelsevis färre svåra fall. Eftersom det gått några år sedan influensa B dominerade är det flera årskullar av barn som inte träffat på denna typ av influensa förut. Därför kan flera i de yngre åldersgrupperna bli sjuka. Dessa brukar dock klara en influensa bra.

Flera har fått intensivvård

Samtidigt vill AnnaSara Carnahan påminna om att man kan bli svårt sjuk – och till och med avlida – av alla influensasorter. Risken är högre för gravida, alla som är 65 år eller äldre och personer med vissa underliggande sjukdomar och tillstånd.

 – Det är hög tid att vaccinera sig om man tillhör en riskgrupp, säger AnnaSara Carnahan som berättar att det har rapporterats flera fall av intensivvårdade patienter med influensa.

Även om influensa B dominerar totalt sett så har cirka hälften av de intensivvårdade patienterna varit sjuka i influensa A. Majoriteten har tillhört en riskgrupp för svår influensasjukdom, men en fjärdedel gjorde inte det.

Är det något särskilt som sjukvården bör vara uppmärksam på med årets influensaepidemi?  

– För vården är det viktigt att komma ihåg vikten av tidig antiviral behandling för svårt sjuka och för personer som tillhör en riskgrupp – oavsett personens vaccinationsstatus. Den här säsongen ger vaccinen som de flesta patienter har fått endast ett visst skydd mot den dominerande influensa B-sorten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida