Influensavaccin ifrågasätts i Finland men inte i Sverige

Influensavaccin ifrågasätts i Finland men inte i Sverige
Fluarix, som har liknande tillverkningsmetoder som Pandemrix, rekommenderas inte längre till personer under 65 år i Finland. Arkivbild: Colourbox

Efter de många fall av narkolepsi som drabbat barn som vaccinerades med Pandemrix vill finska hälsomyndigheten nu begränsa användningen av ett annat influensavaccin, Fluarix. Men svenska Läkemedelsverket gör en annan bedömning.

Influensavaccinet Fluarix tillverkas på ett liknande sätt som Pandemrix. Därför anser den finska hälsovårdsmyndigheten att man inte kan utesluta en ökad risk för narkolepsi om personer som tidigare fått Pandemrix vaccineras med Fluarix.

I Finland rekommenderar man därför nu vaccination med Fluarix endast för personer över 65 år, eftersom det är yngre som har drabbats av narkolepsi i samband med vaccination med Pandemrix.

”Svag hypotes”

Ändringen av rekommendationerna bygger på ett teoretiskt resonemang och det svenska Läkemedelsverket anser att stödet för hypotesen är svagt.

Därför vill Läkemedelsverket i dagsläget inte ändra de svenska rekommendationerna när det gäller vaccination med Fluarix.

– Det finns flera oklarheter i de finska uppgifterna och i nuläget har vi inte fått någon ny kunskap som gör att vi har skäl att ändra rekommendationerna, säger docent Nils Feltelius på Läkemedelsverket.

Oro för biverkningar

Hur ser ni på människors oro för att även det här vaccinet ska ge allvarliga biverkningar?

– Vi har stor förståelse för det och för diskussioner med både Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet som gör den typen av bedömningar. Men vi måste ta våra beslut på vetenskaplig grund och det vore fel att fatta ett snabbt beslut på data som inte är granskade.

Läkemedelsverket deltar nu i en utredning som görs av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA där de här uppgifterna ska värderas noggrant.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida