Influensavaccinet betryggande enligt Läkemedelsverket

Säkerheten med vaccinet Pandemrix mot den nya influensan är betryggande, konstaterar Läkemedelsverket i dag i en ny sammanställning av inrapporterade biverkningar.

Bland vanligt folk har osäkerheten kring vilka biverkningar influensavaccinet kan ge stundtals tett sig förvirrande. Av bloggar och i medier kan man ibland få intrycket att det är farligare att vaccinera sig än att insjukna i svininfluensan.

Läkemedelsverkets sammanställning över de biverkningar som har rapporterats in till verket visar dock att de värsta farhågorna inte har besannats, åtminstone inte sett till hur många människor som har fått vaccinet.

Fyra miljoner vaccinerade

Närmare 4 miljoner individer hade fram till den 4 december vaccinerats i Sverige. Totalt har Läkemedelsverket fått cirka 3000 biverkningsrapporter från sjukvård och enskilda individer. Rapporteringsmönstret överensstämmer i stort med vad de kliniska prövningarna visat, med undantag av allergiska och neurologiska reaktioner.

De 18 dödsfall som hittills har rapporterats i samband med vaccinering har i regel drabbat personer i hög ålder eller med en allvarlig grundsjukdom. Oftast har inget direkt samband mellan vaccinet och dödsfallet kunnat fastslås.

”Säkerheten betryggande”

Mot bakgrund av det mycket stora antalet vaccinerade individer i Sverige och det begränsade antalet rapporterade biverkningar och deras mönster förstärks slutsatsen att säkerheten för vaccination med Pandemrix är betryggande, konstaterar Läkemedelsverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida