Inhalerade steroider ökar risken för lung­inflammation vid kol

2 januari 2009

Inhalerade steroider ges till de svårast sjuka patienterna med kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol. Men nu visar en stor meta-analys att det kan vara att göra dem en björntjänst. Elva randomiserade kliniska studier med över 14 000 patienter, som behandlats mer än sex månader, visar att behandlingen inte påverkade överlevnaden alls. Däremot var det signifikant vanligare att behandlade patienter drabbades av lunginflammation. Risken ökade med ökande dos av inhalerade steroi­der vilket kan tyda på ett dos-respons-samband.

JAMA 2008;300(20):2407-2416.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida