Ja till samlad journal – men bara inom länet

De flesta landstingen har sagt ja till att införa system som gör en samlad journal möjlig. Men den får inte följa patienten var hon än befinner sig i landet, inte ens över länsgränserna.

De flesta landstingen har sagt ja till att införa system som gör en samlad journal möjlig. Men den får inte följa patienten var hon än befinner sig i landet, inte ens över länsgränserna.

En enkätundersökning som nyligen har gjorts bland landstingens it-chefer visar att det i dagsläget finns fyra landsting som har ett och samma datasystem för all vårddokumentation inom respektive landsting:

  • Norrbotten
  • Västerbotten
  • Sörmland
  • Kronoberg

Av resterande 17 landsting/regioner har 14 tagit beslut om att på sikt införa samma system.

? Majoriteten av landstingen har också, eller håller på,  att införa system för digitalt informationsutbyte mellan kommunerna och landstingen. Men det är inte fråga om några gemensamma journaler utan ger bara en möjlighet att läsa, säger Gösta Malmer, chef för arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landstings beställarfunktion.

Gemensamma journaler är något som Vårdförbundet har arbetat för under många år. Det ingår som en del i Vårdförbundets modell för en ny närvård. Tanken är att viktig vårdinformation kring den enskilda patienten ska vara åtkomlig genom en nationellt sammanhållen journalföring ? Min Vårdbok. Om patienten ger sitt medgivande ska den kunna nås av alla behöriga vårdgivare. Vårdtagaren ska ha full tillgång till Min Vårdbok och även själv kunna dokumentera i den.

Men för tillfället har landstingen fullt upp med att få de egna systemen att samverka med varandra inom de egna verksamheterna. Det är där behovet av sammanhållna journaler anses vara som störst. Mer än 95 procent av all vård sker i patientens närområde.

? Det är inte när jag bryter benet på skidsemestern i Sälen som det är viktigast att ha tillgång till andra vårdgivares dokumentation, säger Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet.

I Stockholm har fem kommuner gått samman och gjort en gemensam upphandling av ett gemensamt nytt it-system inom vård och omsorg. Ytterligare 22 Stockholmskommuner har sagt sig vilja ha systemet när det väl är färdigutvecklat. Det innebär att i princip alla kommuner i Stockholmsområdet framöver kommer att kunna kommunicera med varandra och överföra känslig information elektroniskt.

Även om det i dagsläget inte planeras för någon nationell gemensam journal pågår arbetet för fullt med att ta fram en så kallad nationell patientöversikt. En patientöversikt kan ses som ett titthål där de viktigaste uppgifterna om patienterna samlas ihop och presenteras. Det går att läsa, men inte skriva, i den.

Under förutsättning att patienten har lämnat sitt medgivande ska informationen kunna nås var som helst i landet av enskilda vårdgivare inom såväl landsting, kommuner som det privata. Även patienten själv ska på sikt få tillgång till uppgifterna via Vården på webben, en gemensam webbplats som ska ge information och guida medborgarna till rätt vård.

Patientöversikten är tänkt att bland annat innehålla kortfattad information om:

  • alla diagnoser
  • förskrivna och uthämtade läkemedel
  • varningar
  • undersökningssvar, exempelvis labbsvar, röntgen och ekg
  • epikris från slutenvården
  • patientens primärvårdskontakter på hemorten

Upphandlingen av patientöversikten pågår just nu.

? Före utgången av 2008 bör vi ha den i skarp drift i något hörn av landet, sannolikt mellan ett landsting och några kommuner. Sedan börjar breddutrullningen under 2009, säger Ante Grubbström, it-chef i landstinget Sömland och ordförande i styrgruppen för patientöversikten.

På papperet kan det se ut som om allt går på räls med den nationella samordningen. Alla som arbetar i vården vet att sådana här omställningar knappast sker smärtfritt.

? Det absolut viktigaste just nu är att inse att it-arbetet är långsiktigt och kommer att ta tid, säger Lars Jerlvall, it-direktör i Östergötland och beställarfunktionens it-strateg.

För tre år sedan skrev vi i Vårdfacket att det kommer att ta minst 10 till 15 år innan en nationell gemensam journal är verklighet.

? Det gäller nog fortfarande, säger Lars Jerlvall och skrattar. Det här blir aldrig färdigt. Men det intressanta nu är att gemensamma journaler inom landstingen faktiskt är på gång.

Läs mer: Min Vårdbok www.vardforbundet.se/min_vardbok

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida