Ju mer östrogen desto större strokerisk

Det är redan väl känt att hormonbehandling av klimakteriebesvär längre än fem år ökar risken för både hjärt-kärlsjukdom, bröstcancer och stroke. Nu visar en ny observationsanalys av deltagarna i den stora amerikanska Nurses health study, som särskilt har studerat stroke, att risken ökar oavsett vid vilken ålder behandlingen startas. Dessutom fann forskarna att risken ökade mer ju högre dos östrogen som användes. En dos på 0,3 mg per dag innebar ingen riskökning, 0,625 mg per dag gav en relativ riskökning på 54 procent och 1,25 mg per dag en relativ riskökning på 62 procent.

Archives of Internal Medicine 2008;168(8):861-866.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida