Kodein kan ge barn andningsproblem

Enligt nya rekommendationer ska läkemedel med kodein helst inte användas för smärtlindring hos barn och av ammande mödrar.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté har värderat rapporter om allvarliga biverkningar av läkemedel med kodein när de ges till barn.

I de flesta fall har det rört andningssvårigheter som inträffat när tonsiller eller polyper opererats bort vid behandling av obstruktiv sömnapné (andningsuppehåll i sömnen).

Omvandlas snabbt till morfin

Kodein är en opioid som är godkänd för smärtlindring till vuxna och barn. Kodein omvandlas i kroppen till morfin. De barn som drabbades av allvarliga biverkningar var så kallade ultrasnabba metaboliserare. Hos dessa patienter omvandlas kodein till morfin mycket snabbt och patienterna får därför en högre koncentration av morfin i blodet vilket kan leda till toxiska effekter som andningssvårigheter.

Nya rekommendationer

För att minska riskerna ger därför EMA följande rekommendationer när det gäller kodein till barn:

  • Läkemedel som innehåller kodein ska endast användas för behandling av akut kortvarig måttlig smärta hos barn över 12 år, och endast om den inte kan lindras med andra smärtlindrande läkemedel såsom paracetamol eller ibuprofen.
  • Kodein ska inte användas alls hos barn (under 18 år) som opererar bort tonsiller eller polyper vid behandling av obstruktiv sömnapné eftersom de är mer mottagliga för andningsproblem.

Inte vid amning

Eftersom risken för biverkningar även finns för vuxna bör kodein inte användas av personer som är ultrasnabba metaboliserare, oavsett ålder, och inte heller av ammande mödrar eftersom kodein kan passera över till spädbarnet via bröstmjölken.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida