läkemedel

Läkemedel ökar risk för lunginflammation

Sjukvårdspersonal uppmanas att vara vaksamma på att kol-patienter som behandlas med inhalerade kortikosteroider riskerar att få lunginflammation.

Symtomen vid lunginflammation är desamma som försämringsperioderna vid kol, till exempel feber, frossa, ökad hosta, slem och andnöd och annan färg på slemmet.

Personalen uppmanas att informera patienterna om risken och om att de ska höra av sig vid ökad andnöd och andra tecken på infektion.

Det framgår av rekommendationer från EMA, det europeiska läkemedelsverket, som nu lämnas till Europakommissionen för bindande beslut. Därmed avslutar EMA granskningen av inhalerade kortikosteroider vid kol, vars resultat presenterades i mars.

Risken gäller alla läkemedel och det finns inga övertygande kliniska bevis för att något av de inhalerade läkemedlen skulle vara bättre än något annat, skriver Läkmedelsverket i ett uppdaterat meddelande till patienter och sjukvårdspersonal.

Studier har visat visst stöd för att risken för lunginflammation är dosberoende men det har inte visats i alla studier. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida