Kontroller gör att män med prostatacancer kan slippa ingrepp

Genom att aktivt övervaka män med prostatacancer skulle många kunna avstå från strålning och operation och slippa plågsamma biverkningar som inkontinens och impotens. Det visar en ny svensk studie.

Närmare 1 000 män har följts under en längre tid vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Resultaten visar att med regelbundna kontroller kan män med lågrisktumörer avstå från ingrepp.

Regelbundna kontroller

Hälften av männen i studien avstod från ingrepp och valde i stället aktiv monitorering som behandlingsstrategi.

– Med det menas att man med regelbundna kontroller av PSA och vävnadsprovtagning av prostatan följer cancertumörens utveckling. Visar tumören tecken på att växa eller bli mer aggressiv kan man gå vidare med operation eller strålning, förklarar doktoranden Rebecka Arnsrud Godtman.

Följdes upp till 15 år

  • Av de 440 männen som fick aktiv monitorering avled 60, men bara en av dem till följd av prostatacancer.
  • Ingen av de män som hade lågrisktumörer utvecklade spridd prostatacancer eller avled till följd av sin cancer.
  • 63 procent av männen i studien stod kvar under aktiv monitorering under hela uppföljningstiden (upp till 15 år).
  • 37 procent av de som fick aktiv monitorering avbröt denna för att genomgå behandling (operation, strålning eller hormonbehandling), på grund av att tumören växt.
  • Bara fyra män avbröt den aktiva monitoreringen med hänvisning till att de upplevde den som orosfylld.

Mer riskfyllt

För män med mellan- eller högrisktumörer var aktiv monitorering mer riskfyllt. De löpte en fyra gånger så hög risk att utveckla en obotbar cancer och/eller avlida till följd av sin cancer, jämfört med män som hade lågrisktumör.

PSA-tester gör att prostatacancer kan upptäckas på ett väldigt tidigt stadium. Samtidigt är det i många fall en långsamt växande cancerform och många skulle aldrig hinna utveckla några symtom under sin livstid. Det gör att ett stort antal män behandlas i onödan och får leva med allvarliga biverkningar som tarmbesvär, inkontinens och impotens.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida