Kraftig minskning av olämpliga läkemedel till äldre i Skåne

Kraftig minskning av olämpliga läkemedel till äldre i Skåne
Läkemedelsgenomgångar är framför allt bra för multisjuka äldre patienter. Arkivbild: Colourbox

Äldre patienter på Skånes universitetssjukhus får numera betydligt färre läkemedel och kombinationer som kan innebära risker.

Totalt sett minskade mängden olämpliga läkemedel med 30 procent från 2011 till 2012. Bakom minskningen ligger ett aktivt arbete med läkemedelsgenomgångar för att minska riskerna för äldre patienter.

Bland annat har tre apotekare anställts som arbetar med läkemedelsgenomgångar enligt den så kallade Limm-modellen (Lund integrated medicines management).

Limm-modellen säkerställer att patientens läkemedelslista är korrekt och anpassad till den enskilda patienten. En klinisk apotekare samarbetar med läkare och sjuksköterskor för att förebygga och lösa läkemedelsrelaterade problem, hela vägen från inskrivning på sjukhus till utskrivning.

Vid utskrivning ska alla genomförda läkemedelsförändringar tas upp med patient och nästa vårdform. Apotekarens aktiviteter sparar tid och ger stöd för läkare och sjuksköterskor på sjukhuset.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida