läkemedel

Tarmflora kan påverka effekt av läkemedel

Tarmflora kan påverka effekt av läkemedel
Effekten av andra läkemedel kan påverkas av antibiotikabehandling, visar forskning på möss. Bild: Colourbox

När bakterierna i tarmen minskar efter en antibiotikakur verkar det ha betydelse för effekten av andra läkemedel. Ny forskning med djurförsök visar att viktiga proteiner i lever och njure minskar.

15 augusti 2016

Tarmfloran har många funktioner för människans hälsa. Nu visar forskning att den också kan spela roll för kroppens respons på läkemedel. Forskare vid Kumamotouniversitetet i Japan kan nu visa att ändringar i tarmfloran, orsakad av antibiotika, andra antibakteriella läkemedel eller individuella skillnader mellan människor, kan påverka både effekten och biverkningarna av andra mediciner.

Behandla infektioner

Antibiotika ordineras för att behandla eller förebygga bakteriella infektioner. Men antibiotika slår inte bara ut de skadliga bakterierna utan även de som förekommer naturligt i tarmen.

För att undersöka vad effekten blir för andra läkemedel i kroppen har de japanska forskarna studerat speciella proteiner i lever och njurar. De proteinerna ansvarar för metabolism och transport av många läkemedel och de påverkas också av förändringar i tarmfloran.

Tre grupper möss

Forskningen gjordes med tre olika grupper av möss, en grupp som saknade bakterier i tarmen sedan födseln, en grupp som fått antibakteriell behandling i fem dagar och en kontrollgrupp med naturligt förekommande tarmflora.

Den mest betydelsefulla minskningen skedde med proteinet cytokrom P450 2b10, som minskade med 96 procent, vilket ledde till att leverns förmåga att metabolisera läkemedlet minskade med 82 procent.

För det liknande proteinet och enzymet Cup3a1 var minskningen 88 procent. De två enzymerna tillsammans med två till sköter metaboliseringen av mer än hälften av marknadens läkemedel.

Cancerläkemedel

Dessutom upptäcktes att ett protein som motverkar bröstcancer, Bcrp1, minskar med 50 procent i levern i båda de experimentgrupperna. Det proteinet transporterar flera olika cancerläkemedel.

– Studiens resultat visar att många läkemedel kan påverkas av förändringar i tarmfloran. I framtiden, när det är bekräftat att liknande mekanismer existerar hos människor, kan vår forskning leda till att man kan optimera dosering och reducera sidoeffekter av läkemedel, säger professor Ohtsuki, som lett projektet.

Forskningen är publicerad i tidskriften Molecular Pharmaceutics.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida