Läkemedel ger risk för astma

31 augusti 2007

Sjuksköterskor löper mer än dubbelt så stor risk än befolkningen i övrigt att få arbetsrelaterad astma. Enligt en europeisk studie som omfattar 13 länder beror astma oftare än vad forskarna tidigare har trott på kontakt med kemiska ämnen på arbetet. Av de nyupptäckta fallen kan 25 procent hänföras till arbetslivet. Det framkommer i en artikel från forskningscentrumet för miljöepidemiologi i Barcelona publicerad i den medicinska tidskriften The Lancet i juli. För sjuksköterskors del är det ämnen i läkemedel som utgör en fara.

Källa: Sveriges Radio P1, Vetenskapsradion.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida