Läkemedel. Problem med datasystem

Ett fel i journalsystemet Cosmic gjorde att patienter riskerade att få tio gånger för höga läkemedelsdoser. Felet är nu åtgärdat.?

Det var landstingen i Östergötland, Kalmar och Uppsala som drabbades i början av oktober. Alla använder journalsystemet Cosmic. Felet innebar att ett decimalkomma kunde falla bort i e-recept vilket innebar att apoteken riskerade att expediera en tio gånger för hög dos av läkemedel. Leverantören Cambio har nu rättat till problemet och uppdaterat programvaran.?

I Östgötalandstinget har irritationen varit stor över de många problemen med datasystemet Cosmic. Den senaste händelsen var bara en i raden.?

— Vi ser mycket allvarligt på de fel som vi har haft i vår patientjournal under den senaste tiden. Händelsen ska lex Maria-anmälas och vi kommer att fortsätta diskussionerna med Cambio på högsta nivå, säger Mikael Hoffmann, på landstinget i Östergötland.?

Ett officiellt brev från landstingsdirektör Barbro Naroskyin till leverantören Cambio hade planerats redan före upptäckten av det senaste felet i Cosmic och kommer att innehålla skarp kritik mot kvalitetsbristerna. Leverantören behöver enligt landstinget i Östergötland kraftfullt förbättra sitt arbetssätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida