palliativ vård

Läkemedel som inte gör nytta skrivs ut till döende

Läkemedel som inte gör nytta skrivs ut till döende
Lucas Morin är forskare vid Aging research center vid Karolinska institutet i Solna.

Ny forskning från Karolinska institutet visar att nästan hälften av svenskarna ges tio olika läkemedel eller mer under sin sista månad i livet.

Åtskilliga studier har visat att patienter i slutskedet av sitt liv behandlas med för många och delvis meningslösa läkemedel. Nu visar ny svensk studie från Karolinska institutet i Solna att antalet mediciner ökar när döden närmar sig.

Nästan hälften av svenskarna, 47 procent, behandlas under sitt sista år i livet med minst tio läkemedel. Störst är ökningen för gamla personer som är döende i cancer.

Studien visar också att många av läkemedlen knappast gör någon nytta under livets slutskede. Det gäller till exempel långsiktiga behandlingar för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. 41 procent ges betablockerare under sin sista månad i livet.

Vill ha riktlinjer

Forskarna bakom studien efterlyser nu kliniska riktlinjer till stöd för läkarna inför deras beslut om medicinering i livets slutskede.

– Personer i livets slutskede får ofta läkemedel som inte gör någon nytta den korta tid de har kvar att leva. Kliniska riktlinjer bör omfatta forskningsresultat som är mer generella än de som gäller en specifik sjukdom eller vårdinrättning, säger Lucas Morin, huvudförfattare till studien och forskare vid Aging research center vid Karolinska institutet.

Allt vanligare

I höginkomstländer har det blivit allt vanligare att gamla behandlas med flera läkemedel samtidigt. Man räknar med att mellan 25 till 40 procent av befolkningen över 65 år föreskrivs fem läkemedel eller mer. Fenomenet är känt som polyfarmaci och kan leda till att läkemedel påverkar varandra på ett sätt så att effekten minskar eller uteblir.

Forskarna har identifierat över en halv miljon vuxna över 65 år som avled i Sverige mellan åren 2007 och 2013. Med hjälp av Socialstyrelsens läkemedelsregister har de sedan rekonstruerat deras historia av läkemedelsförskrivning under det sista året i livet.

Studien har publicerats i The American Journal of Medicine.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida