Läkemedel. ”Undvik Fass-böckerna”

Fass-böckerna blir snabbt gamla och kan innehålla information som är farlig för patienterna. Den varningen går läkemedelsföretagens branschorganisation Lif ut med. För två år sedan skickades den sista fritt distribuerade Fass-boken ut till landets läkare. Sedan dess har mer än 1 700 ändringar gjorts vad gäller varningar och försiktighet, 850 om doseringar, 380 om graviditet och amning. Och så vidare. Lif anser att den senaste Fass-boken bara duger som generell lärobok. Förskrivare hänvisas till: www.fass.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida