Läkemedelsbehandling av adhd godkänns för vuxna

Läkemedelsbehandling av adhd godkänns för vuxna
Både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket varnar för obefogad förskrivning av det centralstimulerande läkemedlet. Arkivbild: Colourbox

Det första centralstimulerande läkemedlet för behandling av vuxna med adhd har godkänts av Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har beslutat att godkänna det centralstimulerande läkemedlet Ritalin för behandling av vuxna som får diagnosen adhd. Godkännandet kommer efter en långtidsstudie som visar att läkemedlet har en god effekt på vuxna.

– Många vuxna patienter med obehandlad adhd har det väldigt svårt. Symtom som bristande koncentrationsförmåga och impulskontroll kan leda till problem med studier, arbete och sociala relationer, men patienterna löper också en ökad risk att drabbas av andra psykiatriska tillstånd, säger Ylva Ginsburg, överläkare i psykiatri och nationell koordinator för studien.

Hoppas på rutiner

Ritalin har bara varit godkänt för behandling av barn upp till 18 år, och psykiatriker har  fortsatt att skriva ut läkemedlet även när de har blivit vuxna. Nu blir det möjligt att starta en behandling med metylfenidater av vuxna patienter. Läkemedelsföretaget, Novartis, hoppas att godkännandet innebär att vården kan sätta upp rutiner kring behandlingen.

Socialstyrelsen har tidigare varnat för att en så stor del av de vuxna som behandlas med adhd-läkemedel också använder en rad andra narkotikaklassade läkemedel. Myndigheten har ansett att det väcker frågor om felanvändning och lämpligheten i förskrivningen.

– De data som Socialstyrelsen har analyserat visar att förskrivning av läkemedlen sker av andra läkare än de som förskriver metylfenidat. Även vi uppmanar vården att vara uppmärksam på eventuell obefogad förskrivning, säger Julia Barroso, psykiater och utredare vid Läkemedelsverket.

Pekade på biverkningar

Läkemedelsverkets tidigare beslut att inte godkänna Ritalin för behandling av vuxna med adhd byggde på den Europiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, rekommendationer. Myndigheten pekade bland annat på biverkningar som hjärt-kärlproblem, ångest, aggressivitet och förhöjd självmordsrisk.

– Den långtidsstudie som har gjorts för Ritalin visade inga nya eller oväntade biverkningar jämfört med de kända vid behandling av barn och ungdomar. Godkännandet kommer efter ett europeiskt samarbetsprojekt med fokus på säkerhetsuppföljning av läkemedlet. Beslutet har fattats i några av de länder som har ingått, bland annat Finland, Tyskland, och nu Sverige, säger Julia Barroso.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen kommer att följa upp läkemedelsbehandlingen av adhd inom ramen för regeringsuppdraget Psykisk ohälsa.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida