Läkemedelsgenomgång ökade livskvaliteten

När personalen på Herrgärdets servicehus i Västerås systematiskt gick igenom de äldres läkemedel blev resultatet minst sagt positivt. I projektet Sälma, Säker läkemedelsanvändning för bättre livskvalitet hos äldre, ökade livskvaliteten hos de äldre med 59 procent, enligt en enkät. De blev piggare och aktivare, inte lika yra och hade mindre värk. Fallolyckorna minskade med 76 procent och antalet inläggningar på sjukhus halverades.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida