Läkemedelsverket: Det ingår i vårt uppdrag att granska biverkningar

Läkemedelsverket ser inga problem med att göra en objektiv utredning av biverkningsrapporterna kring influensavaccinet. Tvärtom ser man det som sin skyldighet att granska alla misstänkta fall noga.

13 december 2010

– Vi har fått en signal om misstänkta biverkningar och har därför tagit initiativ till att utreda ett eventuellt samband mellan narkolepsi och influensavaccin. Det säger Ingemar Persson, professor vid Läkemedelsverket.

Föräldrar vill ha opartisk utredning

I en debattartikel i Svenska Dagbladet ifrågasätter en grupp föräldrar till barn som drabbats av narkolepsi om det verkligen är Läkemedelsverket som ska göra utredningen. Föräldrarna menar att eftersom Läkemedelsverket var den myndighet som godkände vaccinet kan det vara svårt att göra en opartisk bedömning av biverkningarna.

– Vårt uppdrag är att granska och ställa krav på läkemedelsföretagen innan godkännande, men också att följa upp och granska biverkningsrapporter av läkemedel som har blivit godkända. Jag ser inga problem med det, säger Ingemar Persson.

Begär in samtliga journaler

Läkemedelsverket har fått in ett 50-tal rapporter från sjukvården som rör misstänkta fall av narkolepsi som skulle kunna kopplas till influensavaccinering.

Utöver det har man begärt in journaler för samtliga fall av narkolepsi som har registrerats i vården under 2010 för att se om sjukdomen har ökat eller inte. Insamlandet av data pågår fortfarande och Läkemedelsverkets granskning beräknas vara klar någon gång under våren 2011.

Läkemedelsverket har också kontakt med forskare som studerar ett eventuellt samband mellan narkolepsi och vaccinering mot svininfluensa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida