Läkemedlet dextropropoxifen bort i vår

I fredags förbjöds läkemedlet dextropropoxifen i USA. I Sverige ska smärtpreparaten Dexofen och Doloxene vara borta senast den 31 mars 2011.

Dextropropoxifen är ett vanligt läkemedel som används vid måttliga till svåra smärttillstånd. I Sverige finns två varunamn på marknaden, Dexofen och Doloxene, som håller på att fasas ut enligt ett beslut på EU-nivå.

– Det har varit på gång ganska länge men varje medlemsland fick 15 månader på sig, säger Bo Bergman på Läkemedelsverket.

Nu har alltså även USA följt efter. 

Orsaken till att både USA och EU vill ta bort preparatet är risken för överdos, förgiftning och andningsdepression med dödlig utgång.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida