Landskrona. Vårdförbundet tar strid för sparkade sjuksköterskor

Två sjuksköterskor som byggde upp egna läkemedelsförråd fick sparken. Men de är inte ensamma. "Det här förekommer på många ställen", säger Stefan Bergman, Vårdförbundet Skåne.

5 maj 2010

Sjuksköterskorna jobbade inom äldreomsorgen i Landskrona när stora mängder narkotikaklassade läkemedel från avlidna patienter hittades på deras arbetsrum. Elinor Allevik och hennes kollega blev avskedade. Enligt dem var syftet med förrådet att snabbt kunna hjälpa patienter med smärta eller svår ångest.?

— Vi hade 100 procent humanitära skäl. Det var fruktansvärt att först lova patienten att göra allt för en bra vård, sedan svika dem, säger Elinor Allevik.

Hon tycker att de straffas för ett mycket större problem med läkemedelshanteringen som finns inom vården och som försätter personalen i svåra situationer. Ibland tar det dagar att få tag på läkemedel på rätt sätt.?

— Omgivningens spontana kommentar var ”så där har vi gjort allihop”. Visst kan man få fram en ordination och ett recept eller skicka in patienten till sjukhuset. Men allt tar tid och den tiden har man inte, säger hon.??

Bilden bekräftas av Stefan Bergman, styrelseledamot i Vårdförbundet Skåne med lång erfarenhet av kommunal äldrevård. ?

— Regelverket måste naturligtvis följas. Men att sjuksköterskor bygger upp egna läkemedelsförråd är inte ovanligt, säger han.?När han själv arbetade i äldreomsorgen i Lund på 80- och 90-talen var det kutym med sådana här läkemedelsförråd, men i begränsad omfattning. Via andra förtroendevalda i landet har han fått veta att det förekommer på många ställen.??

Vårdförbundet har tagit strid för sjuksköterskorna, men även om de vinner vill Elinor Allevik inte ha tillbaka sitt gamla jobb.?

— Jag vill arbeta någonstans där man blir lyssnad på, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida