Liten nytta med acetylsalicylsyra till hjärtfriska ?

29 juli 2009

Acetylsalicylsyra, ASA, i lågdos för att skydda mot hjärt-kärlhändelser hos tidigare hjärtfriska personer, så kallad primärprevention, gör nästan lika mycket skada som nytta. Det visar en brittisk metaanalys av sex studier med totalt 95 000 patienter.?

Om 10 000 hjärtfriska personer får ASA i ett år så kommer 51 personer att drabbas av en allvarlig hjärt-kärlhändelse jämfört med 57 av 10 000 som inte fick ASA, en relativ riskminskning med 12 procent. Under samma tid skulle 10 personer som fått ASA drabbas av blödande magsår eller hjärnblödning jämfört med 7 personer av 10 000 som inte fick ASA, en relativ riskökning på 43 procent.?Forskarnas slutsats är att behandlingen har ett tveksamt värde.?

Källa:
Lancet 2009;373:1849–1860.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida