Många beredda avstå från antibiotika

Många beredda avstå från antibiotika
Åtta av tio kan tänka sig att avstå från antibiotikabehandling. Arkivbild: Mostphotos

Åtta av tio är beredda att avstå behandling med antibiotika om det är möjligt, även om de riskerar några extra dagar i sjuksängen. Det visar siffror från landstingens årliga Vårdbarometer.

I dag presenterar arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, Vårdbarometern för 2011. I varje landsting/region har minst 1 000 personer intervjuats om attityder till, kunskaper om och förväntningar på den svenska hälso- och sjukvården.

Ett resultat som sticker ut är att hela 80 procent av befolkningen säger sig vara beredda att avstå från antibiotika även om det skulle innebära några extra sjukdagar. Det tyder på att kunskapen om riskerna med att allt fler bakterier utvecklar resistens mot antibiotika i hög grad nått ut till befolkningen.

– En ökad antibiotikaanvändning ökar bakteriernas motståndskraft. Det är en farlig trend som vi försöker att hålla tillbaka. Det är därför mycket intressant och glädjande att befolkningen ställer sig så positiv till att avstå, och därmed själva bidra i det arbetet, säger Göran Stiernstedt, chef för SKL:s avdelning för vård och omsorg.

Vårdbarometern för 2011 visar också att en majoritet av befolkningen, 80 procent, anser sig ha tillgång till den sjukvård de behöver. Men resultaten skiljer sig över landet. I Halland instämmer 88 procent helt eller delvis i det påståendet, mot 73 procent i Västernorrland. Omvänt kan man alltså säga att mer än var fjärde person i Västernorrland inte anser sig få den vård de behöver.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida