Många låter bli att ta läkemedel på grund av oro

Många låter bli att ta läkemedel på grund av oro
Många får mer läkemedel än de behöver. Foto: Colourbox

En tredjedel av dem som fått medicin utskrivet har känt oro för att ta läkemedlet och av dem har 65 procent avstått från att ta läkemedlet vid ett eller flera tillfällen.

Det är Apoteket AB som har låtit göra en undersökning av svenskarnas uppfattning om läkemedel. Den visar också att var femte person inte vet vart de ska vända sig med frågor om de känner oro för ett läkemedel.

– Det är oroväckande att så många upplever osäkerhet inför läkemedel. Det finns mycket kvar att göra för att underlätta för människor att ta välinformerade beslut. Det säger Eva Fernvall, varumärkesdirektör på Apoteket AB.

Undersökningen visar också att hälften av dem som använder mediciner regelbundet har fått läkemedel förskrivet av flera läkare samtidigt. 60 procent uppger att de har fått större mängder än vad de senare har förbrukat.

– Undersökningen bekräftar att samordningen kring läkemedel är viktig, dels för att skapa trygghet för människor och dels för att begränsa mängden läkemedel som skrivs ut helt i onödan, säger Eva Fernvall, tidigare ordförande i Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida