Många patienter i öppenvården sjuka av läkemedel

Många patienter i öppenvården sjuka av läkemedel
Onödigt många blir sjuka av mediciner. Arkivbild: Colourbox

Läkemedelsrelaterad sjuklighet ger vårdkostnader på mellan 12 och 19 miljarder kronor varje år, visar ny forskning.

Tidigare studier och kostnadsberäkningar har framför allt fokuserat på inneliggande patienter. Men en stor del av kostnaderna för läkemedelsrelaterad sjuklighet orsakas utanför sjukhusen. Ungefär hälften av den läkemedelsrelaterade sjukligheten uppstår i öppenvården, konstaterar apotekaren och doktoranden Hanna Gyllensten i en ny avhandling.

Frågat experter

Hon har tillsammans med andra forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg gjort en enkät med 7 000 slumpvis utvalda vuxna svenskar och granskat 5 000 patientjournaler. I forskningen ingår också tre expertpaneler bestående av apotekare och läkare i sluten- och öppenvården.

Enligt expertpanelernas uppskattning drabbas mellan 50 och 60 procent av alla patienter som får vård i Sverige av läkemedelsrelaterad sjuklighet, hit räknas biverkning, förgiftningar, beroende, otillräckliga effekter och avsaknad av läkemedelsbehandling. Ungefär hälften av dem drabbas i öppenvården.

Höga kostnader

Utifrån enkätsvaren beräknas kostnaden för läkemedelsrelaterad sjuklighet till 12 miljarder per år. Enligt journalgranskningen blir kostnaden 19 miljarder per år.

– Patienter som drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet har ofta upprepade vårdkontakter, både på grund av den läkemedelsrelaterade sjukligheten och andra orsaker. Genom att snabbare upptäcka och åtgärda läkemedelsrelaterad sjuklighet skulle vi både kunna minska lidandet för den enskilde och kostnaderna för samhället, säger Hanna Gyllensten i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida