Många samtal om förgiftningar efter avregleringen i Norge

Sedan det i Norge blev möjligt att sälja vissa receptfria läkemedel i vanliga butiker har antalet telefonförfrågningar om förgiftningar av paracetamol ökat markant hos den norska Giftinformasjonen. Trots att försäljningen av paracetamol inte har ökat nämnvärt.

– Om uppgifterna stämmer så är det en varningsflagga. Jag vet inte hur man har gjort i Norge, men i vissa andra länder har man ställt krav på mindre förpackningar. Jag kommer också att se över om vi eventuellt behöver ha en åldergräns vid inköp av vissa receptfria läkemedel, säger Lars Reje som för regeringens räkning utreder avregleringen av den svenska apoteksmarknaden.

Tidningen Läkemedelsvärlden har gått igenom statistiken över förfrågningar om paracetamol till Giftinformasjonen sedan den norska apoteksmarknaden avreglerades i november 2003. Redan året efter ökade förfrågningarna om paracetamol med 30 procent. Därefter har de fortsatt att öka, om än i något lägre takt.

Mycket säljs inom dagligvaruhandeln

Nära 40 procent av försäljningen av paracetamol i Norge sker i dag inom dagligvaruhandeln.

Den ökade tillgängligheten i kombination med försämrad rådgivning anges som en tänkbar förklaring till att så många fler ringer Giftinformasjonen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida