Många svenskar sjuka av mediciner

Många svenskar sjuka av mediciner
Många människor lider i onödan på grund av att deras läkemedel får oönskad effekt. Arkivbild: Mostphotos

Biverkningar, förgiftningar, felaktig dosering och beroende orsakar stort onödigt lidande,  visar en ny avhandling.

27 mars 2014

Minst tolv procent av Sveriges vuxna befolkning har haft en sjuklighet som går att koppla till användning av läkemedel. I fyra av tio fall hade de oönskade effekterna kunnat förhindras, visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Pillerproblem

Forskarna har inte bara tittat på biverkningar, förgiftningar och beroende utan också utebliven effekt av läkemedel på grund av felaktig dosering, bland annat.

– Våra resultat visar att läkemedelsrelaterad sjuklighet är ett betydande folkhälsoproblem och måste förebyggas i hela vårdsektorn, säger Katja Hakkarainen, apotekare och forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, i ett pressmeddelande.

Onödiga effekter

Hon och hennes forskarkolleger drar sina slutsatser utifrån flera tusen enkätsvar från vuxna svenskar och uppgifter ur medicinska journaler från 4 970 vuxna i Östergötland.

I enkäten rapporterar hela 19 procent att de upplevt någon form av läkemedelsrelaterade sjuklighet.

Enligt granskningen av sjukvårdsjournalerna har 12 procent haft oönskade effekter av sina mediciner varav nästan 40 procent hade kunnat undvikas.

– Både öppenvården och slutenvården måste bli bättre på att uppmärksamma läkemedelshanterad sjuklighet, säger Katja Hakkarainen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida