Medicinska aborter lika säkra på lång sikt

Medicinska aborter är lika säkra som kirurgiska och inget talar för att de skulle försvåra för kvinnan att få en normal graviditet senare i livet. Det visar en dansk studie gjord på nära 12 000 kvinnor som mellan 1999 och 2004 genomgick en kirurgisk eller medicinsk abort. Att kirurgiska aborter gjorda under den första trimestern inte är till skada för senare graviditeter är känt sedan tidigare, men för medicinska aborter har det hittills saknats långtidsuppföljningar, enligt författarna.
New England Journal of Medicine 2007;357:648-653.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida