Metformin ger diabetiker skydd mot hjärtdöd

4 december 2008

Det orala diabetesmedlet metformin (Glucophage med flera) hjälper inte bara mot dia­betes. I en metaanalys av 40 studier omfattande närmare 30 000 patienter som har undersökt olika orala dia­betesbehandlingars effekt på hjärt-kärlsjukdom var metformin det enda medlet som sänkte risken för död i hjärt-kärlsjukdom.

Ett av fyra dödsfall kunde undvikas med metforminbehandlingen jämfört med de andra orala diabetesbehandlingarna och placebo. En liknande minskning sågs även för utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar, men den var inte statistiskt signifikant.

Archives of Internal Medicine 2008;168(19):2070-2080.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida