Nödvändigt med offentlig finansiering av nya antibiotika

Nödvändigt med offentlig finansiering av nya antibiotika
Förskrivningen av antibiotika måste begränsas. Foto: Colourbox

I tre dagar har akademi, industri och myndigheter från hela världen diskuterat antibiotikaresistens på ett möte i Uppsala. Resultatet är en ny global samsyn, säger professor Otto Cars.

Det är 45 länder och 190 deltagande representanter från akademi, läkemedelsindustri, myndigheter och organisationer, som i olika arbetsgrupper har försökt komma fram till hur problemet med antibiotikaresistens ska lösas. Viktigast är kanske att det råder enighet om att det är ett universellt problem som kräver gemensam handling på samma sätt som frågan om global uppvärmning.

Vid presskonferensen på onsdag eftermiddag betonades att det är ont om tid. Att vänta på att sjukvård och patienter världen över ska ändra inställning tar för lång tid. Därför står hoppet till offentlig finansiering för att utveckla nya antibiotika.

– Det finns två skäl till att läkemedelsindustrin inte utvecklar nya antibiotika; dels är det en stor vetenskaplig utmaning eftersom bakterierna har blivit så motståndskraftiga och dels är det inte lönsamt i dag, sade Richard Bergström som är VD för branschorganisationen LIF.

Därför behövs andra affärsmodeller för hur nya antibiotika ska utvecklas och finansieras och här tycks det nu finnas tydliga signaler bland annat från EU om politiskt enighet för offentlig finansiering.

Från Uppsalamötet lovas också förbättrad övervakning av antibiotikaresistens världen över genom delad information och ökade satsningar på insamling av data.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida