Nu ska kol behandlas tidigt

28 maj 2009

Patienter med kol ska sättas på underhållsbehandling med långverkande antikolinerga läkemedel (tiotropium, Spiriva) redan när de första symtomen visar sig. Som alternativ eller tillägg kan långverkande beta-2-agonist (formoterol, Oxis med flera eller salmeterol, Serevent med flera) prövas. Det skriver Läkemedelsverket i sina nya rekommendationer.?De innebär att underhållsbehandling ska sättas in tidigare och att långverkande antikolinergika är förstahandsmedel.?

Källa: Läkemedelsverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida