Ny metod att hitta resistenta bakterier

Ny metod att hitta resistenta bakterier
Genom en ny mätmetod av bakteriens kopiering av arvsmassan, kan resistens mot antibiotika snabbare avgöras, visar en ny studie ledd av professor Dan I. Andersson, vid Uppsala universitet.

Förbättrar möjligheten för patienten att få rätt antibiotikabehandling från början.

Den nya metoden ska snabbt kunna bestämma vilka bakterier som orsakar en infektion och avgöra om de är resistenta eller känsliga mot antibiotika. Det visar en studie publicerad i tidskriften Journal of Clinical Microbiologi.

I den mycket känsliga mätningsmetoden analyseras hur bakteriens arvsmassa, DNA, kopieras. Hittills har forskarna gjort det i urinprover, men det är möjligt att utföra även i blodprover.

Den enskilda personens bakterie

I dag behandlas en infekterad person vanligen med antibiotika utifrån hur resistensen hos bakterierna i en stor grupp ser ut, exempelvis hela Sveriges befolkning. Den nya analysen kan avgöra resistensen hos den enskilda personens bakterie.

– Rätt antibiotikabehandling kan sättas in från början och onödig antibiotikaanvändning kan därmed minska, säger professor Dan I. Andersson, Uppsala universitet, som lett studien tillsammans med professor Mats Nilsson, vid SciLifeLab i Stockholm och Stockholms universitet.

Kort tids odling

En kortare tids odling av bakterien både utan och tillsammans med olika antibiotika visar resistensen. Med den nya känsliga mätningsmetoden av bakterier avgörs ökningen av antalet kopior av en bakteriens DNA-sekvens. Om bakterien är resistent fortsätter den kopiera sig och därmed växa även tillsammans med antibiotika. Om den känslig för antibiotika, och därmed inte resistent, växer den inte i odlingen. Detta avgörs på betydligt kortare tid än dagens odlingar.

– Vår metod möjliggör en bestämning av både art och resistensmönster hos bakterier vid urinvägsinfektioner på mindre än fyra timmar. Som jämförelse kräver den resistensbestämning som gäller idag 1-2 dagar, säger Dan I. Andersson.

Utvecklas för laboratorium

Metoden kan automatiseras för användning på ett kliniskt laboratorium.

– Den skulle kunna användas för alla typer av bakterier och antibiotika, säger Anja Mezger, försteförfattare av den vetenskapliga artikeln.

Forskarna menar att den korta analystiden från prov till avläsning möjliggör snabb behandling med rätt antibiotika och kan minska förskrivning av bredspektrumantibiotika.

Ett instrument för metoden utvecklas nu av ett företag i Uppsala. Instrumentet fokuserar på livshotande blodinfektioner och kan komma att vara i bruk 2017.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida